Search

VÅRT MILJÖARBETE

MOT EN GRÖNARE FRAMTID

Många tror att plast är negativt för miljön, kanske beroende på larmrapporter om plast i haven eller skräp runtomkring oss i naturen. Och att plast kommer från olja som betyder utsläpp av växthusgaser. Men rätt använt kan plast tvärtom vara det miljövänligaste alternativet.
NÅGRA EXEMPEL PÅ MILJÖVÄNLIG PLAST

NÅGRA EXEMPEL PÅ MILJÖVÄNLIG PLAST

  • Termoplaster kan återvinnas och bli till nya plastprodukter.
    Energiåtgången i hela produktionsprocessen är lägre än för många alternativa material.
  • Materialet möjliggör lägre vikt i tex emballage och fordon vilket över en produkts livscykel medför ett minskat nettoutsläpp av koldioxid.

Vi på August Lundh arbetar ständigt för att bidra till de tuffa miljömål satta av våra kunder och vår egen organisation, och vår ambition är att vara branschledande inom miljö och hållbarhet.

Vi är stolta över vår miljöcertifierade produktion, men vi vill också göra mer än enbart uppfylla aktuell lagstiftning. Vi tillverkar produkter som ska hålla för den värld vi vill leva i, och den värld vi vill lämna efter oss.
MILJÖVÄNLIGA MATERIALVAL

MILJÖVÄNLIGA MATERIALVAL

För att ta vårt miljöarbete steget längre har vi introducerat en ny, miljövänlig bioplast i vår Malko-Progress serie. Traditionella plaster tillverkas av råolja, men biobaserade plaster består även av biologiskt framtagna råvaror, så som stärkelse.

Genom att tillsätta biologiskt nedbrytbara resurser minskar man CO2 utsläpp vilket i sin tur innebär att miljöpåverkan minskar drastiskt.

Plasten håller samma höga kvalitet och är 100 % återvinningsbar.
GRÖN PRODUKTION

GRÖN PRODUKTION

Plastbearbetning är energikrävande och därför investerande vårt producerande systerbolag Mälarplast 2018 i en solcellsanläggning som nu täcker våra tak.

Anläggningen ger ca 130 MWh per år, vilket motsvarar årsförbrukningen av el för produktionen av August Lundhs produkter, eller ca 10 % av
produktionens totala elförbrukning.

Våra miljöinvesteringar gör oss och vår plastproduktion till ett av Sveriges mest miljövänliga och hållbara alternativ.
ÅTERVINNING

ÅTERVINNING

Vi återvinner så mycket som möjligt av spill och skrot från vår produktion i Eskilstuna. Spillet sorteras, mals ner, och kan sedan användas till att producera nya produkter.

Våra produkter är framtagna för att tåla krävande miljöer, men med tiden kommer er plastprodukt att slitas ut och kan av olika skäl behövas bytas ut.

Plasten vi tillverkar våra produkter av är 100 % återvinningsbar och genom att återvinna våra produkter kan även du bidra till att minska miljöpåverkan.

Plasten håller samma höga kvalitet och är 100 % återvinningsbar.

HÅLLBARHETSRAPPORT

HÅLLBARHETSRAPPORT

Med de 17 globala målen för hållbar utveckling från agenda 2030 och Sveriges 16 miljökvalitetsmål som utgångspunkt redogör hållbarhetsrapporten för hur August Lundh och systerbolaget Mälarplast arbetar aktivt med förbättringar inom hela organisationen för att minska negativa effekter på den miljö som kan påverkas av vår verksamhet.

Den årliga hållbarhetsrapporten har genomförts av bolagets miljöansvarige Tommy Eriksson i mars 2021 för redovisning på lednings genomgång i maj samt till tillsynsmyndigheten. Mälarplasts verksamhet är tillståndspliktigt (miljöfarlig verksamhet, B-klassning, sedan 2017), medan verksamheten i systerbolaget August Lundh AB är så pass ringa att inga miljötillstånd krävs.

ÅTERVINNING
Vi återvinner så mycket som möjligt av spill och skrot från vår produktion i Eskilstuna. Spillet sorteras, mals ner, och kan sedan användas till att producera nya produkter.

Våra produkter är framtagna för att tåla krävande miljöer, men med tiden kommer er plastprodukt att slitas ut och kan av olika skäl behövas bytas ut.

Plasten vi tillverkar våra produkter av är 100 % återvinningsbar och genom att återvinna våra produkter kan även du bidra till att minska miljöpåverkan.
Plasten håller samma höga kvalitet och är 100 % återvinningsbar.

Ladda ner hållbarhetsrapporten