Search

Green Loop System

 
Green Loop System är en modell där produkter för storkök och catering återanvänds i verksamheten, i stället för att köpas in, användas och sedan slängas. Vi erbjuder ett unikt system där vi tar vara på de goda egenskaperna från bioplast och återanvänder den till 100% för bästa möjliga miljönytta.
Produkterna i Green Loop System har en överlägsen hållbarhet och kan användas i minst 3-5 år innan de slits ut. Genom recirkulation förlänger vi livslängden på produkterna som kan återvinnas om och om igen i upp till 30 år utan att hållbarheten påverkas.

Green Loop System är en komplett tjänst som innebär ett jämnare kostnadsflöde, det bästa miljövalet genom recirkulation samt övriga fördelar som plastserviser medför.

Våra produkter produceras i bisfenolfria och ofta biobaserade plaster som är livsmedelsgodkända och uppfyller kraven enligt EG direktiv 1935/2004, 10/2011 och 282/2008 gällande återvunna plastmaterial avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Våra produkter är märkta med materialklocka, datumklocka samt glas- och gaffelmärket vilket innebär att vi kan spåra produkten hela vägen tillbaka till källan. På så vis kan vi säkerställa produktens kvalitet genom hela livscykeln.

Studier

Plast generellt har enastående egenskaper som kan återvinnas utan att kvaliteten påverkas. Energiåtgången i hela produktionsprocessen är lägre vid plastproduktion än vid produktionen av alternativa material. Dessutom medför plastens låga vikt minskade koldioxid-utsläpp vid transporter av råvara och färdiga produkter.

Studier visar att vid rätt hantering är plast det mest klimatsmarta alternativet, jämfört med motsvarande material så som porslin, melamin och opalglas.

Materialjämförelse klimatpåverkan, energiåtgång och materialåtgång
Cirkulärt systems påverkan på klimat och resurs - Tallrik
Cirkulärt systems påverkan på klimat och resurs - Skärbräda
Cirkulärt systems påverkan på klimat och resurs - Kantin

Broschyrer för utskrift
Green Loop System för barn & vårdnadshavare
Green Loop System för personal
Green Loop System - Allmän information

Produktkatalog
Green Loop System - Produktkatalog
 
 

Ergonomi och arbetsmiljö

Arbetsmiljön inom storkök är ofta tung och fysiskt ansträngande. Repetitiva tunga lyft pekas ut som en stor riskfaktor för kökspersonal som ofta drabbas av förslitningsskador. Vid en studie uppgav 37 % av Sveriges kockar och kokerskor att de hade besvär direkt kopplade till den fysiska arbetsmiljön på arbetsplatsen. Tunga lyft av exempelvis diskbackar sliter på såväl arm/axel, nacke som handleder. En full diskback med porslin väger ca 10 kg. En full diskback med tallrikar från Green Loop System väger i jämförelse endast 3 kg.

Green Loop System kan också bidra till en förbättrad arbetsmiljön i matsalen. Högljudda elever, möbler, köksutrustning och porslin är några orsaker till att skolmatsalen ofta är en plats där ljudnivån är som högst. I en fullsatt skolmatsal kan ljudnivån uppnå hela 75-80 dB(A) vilket enligt Arbetsmiljöverket på sikt kan leda till skador på hörseln.

En hög ljudnivå bidrar till en ökad stress och mindre ork hos elever. En bullrig matsal kan leda till försämrade studieresultat då elever inte får den återhämtning de behöver. Det kan också leda till att elever hoppar över måltider vilket har direkt inverkan på elevens ork och skolmotivation. Höga ljudnivåer är också ett stort arbetsmiljöproblem för de personer som arbetar i matsalen.

Genom att byta ut porslin och glas till Green Loop System kan den uppmätta ljudnivån i matsalen sänkas med 11-19 dB(A). Genom att sänka ljudnivån i det högre frekvensområdet där vår hörsel är som känsligast minskar vi risken för hörselskador och förbättrar arbetsmiljön för personal och matgäster.
 
 

Ekonomisk och ekologisk hållbarhet

Ett slutet recirkulationssystem innebär en lösning på vår tids stora miljöutmaningar. Det finns dock fler fördelar med ett slutet system, i form av stabil ekonomi, resurseffektivitet och mindre svinn. Detta visar sig tydligt vid analys av liknande system med andra material.

Produkterna i Green Loop Systems livslängd och hållbarhet har prövats genom simulering av naturliga förhållanden. Totalt 7 cykler har utförts, och noggrant utvärderats och testats. Prover visar att ingen negativ effekt uppstår av återvinningsprocessen. Materialet behåller samma goda egenskaper i form av hållbarhet, hållfasthet och ingen migration av ämnen kunde spåras efter 7 cykler, motsvarande en livslängd på minst 28 år.

Då produkterna används över en lång period är det tänkbart att en viss färgvariation uppstår vid varje recirkulation. För att bibehålla färgen på produkten kan en liten mängd grundråvara tillsättas (5-15 %), vilket enligt våra studier ytterligare förbättrar produktens livslängd.
 
 

Produktion

Alla produkter i Green Loop System tillverkas i vår egen fabrik i Eskilstuna. Att Green Loop System tillverkas i Sverige innebär korta leveranssträckor med mindre koldioxidutsläpp från lastbilar och fartyg.

Produkterna i Green Loop System tillverkas till stor del av bioplast. Bioplast är en typ av plast som innehåller stärkelse från naturen, som exempelvis majs, ärtor eller hampa. Genom att tillföra naturlig biomassa minskar vi ytterligare på koldioxidutsläppen.

Användning

Vi skickar produkterna direkt till er verksamhet där de används som normalt i genomsnitt 4 år. För en skola innebär det att varje tallrik serverar i snitt 800 portioner mat innan tallriken på grund av slitage behöver bytas ut.

Green Loop System bidrar till en förbättrad arbetsmiljö, och produkterna är mer säkra att använda än vanligt glas och porslin vilket uppskattas av såväl personal som matgäst.

Recirkulation

Med tiden kommer produkterna från Green Loop System att bli lite repiga och slitna. Då skickas de tillbaka till vår fabrik där de mals ner till granulat som vi sedan gör nya produkter av.

En tallrik kan återvinnas minst 6 gånger innan den får lämna Green Loop System för att bli en helt ny produkt, eller så skickas den till energiåtervinning.

Frågor eller synpunkter? Kontakta oss!

Idag används Green Loop System av flera nöjda kommuner. Kontakta oss för en kostnadsfri offert.