Search

FAQ - Vanliga frågor

Innehåller era produkter Bisfenol-A?

Även om medparten av våra produkter idag tillverkas av bisfenolfria material som PET-G, PP och PS, så ingår fortfarande produkter av livsmedelsgodkänd polykarbonat (PC) i vår produktkatalog.

För att veta om en produkt är bisfenolfri eller inte kan man titta på undersidan av produkten. Många av våra produkter är märkta med en materialklocka som visar vilket material produkten är tillverkat av.

På vår hemsida kan ni också ladda hem produktdatablad där det tydligt framgår om produkten är BPA-fri med hjälp av BPA-fri symbolen.

Är era produkter återvinningsbara?

Om en produkt kan återvinnas beror till största delen på vilket material den är tillverkad i.
Vi tillverkar och tillhandahåller produkter i fyra olika material;

- Termoplaster
- Härdplaster
- Laminat
- Porslin

Termoplaster
Termoplaster har mycket goda återvinningsegenskaper och de termoplaster vi använder kan återvinnas till 100%. Termoplaster är därför väl lämpade för cirkulering i slutna system. Exempel på termoplaster är Polyetentereftalat (PET), Polypropylen (PP) och Polyeten (PE). Vi tillverkar bland annat plastglas, tallrikar och juicebehållare av termoplaster.

Härdplaster
Härdplaster är väldigt tåliga plaster som inte kan formas om efter att den har tillverkats. Till denna kategori hör produkter som S-Plank. Härdplaster är inte återvinningsbara, något som i stor utsträckning kompenseras genom den i det närmaste livslånga hållbarheten.

Laminat
Laminatbrickor kan helt eller delvis återvinnas. I vårt sortiment ingår brickor av bio-laminat där man använder ett biologiskt nedbrytbart bindmedel vid produktionen.

Porslin
I vårt sortiment ingår det även högkvalitativt porslin. Porslin kan inte återvinnas till nytt porslin, men förbrukat material kan återanvändas inom byggindustrin.

Var tillverkas era produkter?

Samtliga produkter som ingår i vår produktkatalog tillverkas i första hand i Sverige, och i andra hand i Europa.

Vårt eget varumärke MALKO produceras lokalt i Eskilstuna av vårt systerbolag Mälarplast. Mälarplast har mångårig erfarenhet av material avsedda för kontakt med livsmedel och de ser till att våra produkter håller högsta kvalitet.

Utöver vårt eget varumärke så arbetar vi med några få utvalda leverantörer från organisationen EPIQ vilket är en sammanslutning av europeiska producenter av kvalitetsprodukter för catering.

Är era produkter livsmedelsgodkända?

På August Lundh arbetar vi enbart med material och produkter som är livsmedelsgodkända. De flesta av våra produkter är uppmärkta med glas- och gaffelsymbolen. Om märkning saknas kan vi skicka intyg som bekräftar vilket material produkten är tillverkad i och att produkten är livsmedelsgodkänd.

Att glas- och gaffelsymbolen saknas kan bero på utrymmesskäl, eller att verktyget till produkten inte har uppdaterats med symbolen. I dessa fall kan vi intyga att materialet är livsmedelsgodkänt genom vårt REACH-statement eller DoC.

Vi vill anpassa en produkt, går det?

Vi hjälper gärna till med att ta fram produkter efter våra kunders specifika behov. Det kan exempelvis handla om ett materialbyte för att uppnå en viss egenskap, eller färgmatchning för att produkten ska passa in i ett företags profil. Vi erbjuder också tryck, gravering och prägling av våra produkter vilket är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt för att nå ut med ett budskap.

Vårt systerbolag Mälarplast som producerar medparten av våra produkter kan även bistå med större produktutvecklingsprojekt, från verktygsframtagning till prototyp och färdigpackad produkt.

Är era produkter lämpliga för diskmaskin?

Samtliga produkter i vårt sortiment kan diskas i diskmaskin och industridiskmaskin om inte något annat har angetts. Plastprodukter lämpar sig för användningstemperaturer mellan -20°C till +85°C. Maxtemperatur för diskprogram bör vara 60-65°C och 70-85°C för torkprogram. Högre temperaturer kan skada materialet.

Plastprodukter
Vissa starka basiska disk-, skölj- och torkmedel kan orsaka mikrosprickor i materialet vilket leder till en förkortad livslängd på produkten. Vi rekommenderar ett PH värde under 10, 7-8 är idealt.

Produkter i Polykarbonat (PC) är känsliga mot vissa kemikalier. Det är viktigt att kontrollera att disk- och torkmedel är rekommenderade för användning med produkter av PC.

Kontakta er diskmedelsleverantör för rådgivning om diskmedel för plastprodukter.

Brickor
Av hygieniska skäl och som en säkerhetsåtgärd så bör ni alltid diska er bricka före användning. Våra brickor är säkra att diska i diskmaskin. Låt aldrig maskindiskmedel torka fast på produkten då det kan lämna en beläggning som kan vara svår att få bort.

Brickor av laminat eller bio-laminat måste staplas torra för att inte fukt ska tränga in i brickan och orsaka deformation.

Är era produkter lämpliga för mikrovågsugn?

Våra produkter kan användas för uppvärmning av mat i mikrovågsugn, men vi avråder från tillagning. Detta på grund av att varje mikrovågsugn har olika maxeffekt, vilket innebär att vi inte kan garantera att produkten inte kan ta skada vid temperaturer som överstiger våra rekommendationer.

Vi har tallrikar som har blivit missfärgade, vad beror det på?

Vissa livsmedel som ketchup och curry har tendenser till att lämna fläckar på produkter av plast om maten blir stående en längre tid. Värme har även i vissa fall visat sig vara en bidragande orsak till att missfärgningar etsar sig fast i plastmaterial. Se därför till att skölja av produkten direkt efter användning. Att skölja av produkter med milt tvålvatten förebygger även eventuell uppbyggnad av missfärgningar och beläggningar.

Om en produkt har blivit missfärgad kan detta åtgärdas med enkla husmorsknep – en skvätt ättika som får verka ett par minuter kan få bort missfärgningar. Bikarbonat som blandas med lite vatten och stryks över missfärgningen kan också ha effekt.

Är era produkter miljövänliga?

Plast är på många sätt ett av de mest miljövänliga materialen man kan välja. Plastens låga vikt minskar koldioxidutsläpp vid transport, och energiåtgången i hela produktionsprocessen är lägre än för många alternativa material. Men den största fördelen med plast är att termoplaster, som vi producerar alla plastserviser och utrustning av, kan återvinnas och bli till nya plastprodukter. Detta gäller även biobaserade plaster, som medparten av våra produkter idag tillverkas av (se ”Vad är en bioplast” för mer information om bioplaster).

August Lundh och vårt systerföretag Mälarplast är båda miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015. Vår produktionsanläggning är försedd med solceller som genererar ca 130 MWh per år, vilket motsvarar årsförbrukningen av el för produktionen av August Lundhs produkter, eller ca 10% av produktionens totala elförbrukning.

Vi återvinner dessutom allt spill och skrot från den egna produktionen. Spillet sorteras, mals ner och kan sedan användas till nya plastprodukter. Genom att lämna in förbrukade plastprodukter till en miljöstation så gör även ni som användare av våra produkter en miljögärning.

För att underlätta för våra kunder att göra miljövänliga val så har vi även introducerat Green Loop System, en modell där våra produkter återanvänds i verksamheten i stället för att köpas in, användas och slängas. Genom produktåtervinning förlängs livslängden med över 30 år, men i praktiken så finns det ingen övre gräns för hur länge materialet kan cirkuleras då det kontinuerligt blandas upp med nyare material från det slutna systemet. En tallrik av återvunnen PET-G har ett klimatavtryck som är 86% lägre än en tallrik av opalglas.

På August Lundh arbetar vi kontinuerligt med miljöförbättrande åtgärder, för att minska vår egen och våra kunders klimatpåverkan.

Vad är en bioplast?

Bioplaster är en familj av material med olika egenskaper och användningsområden. Ett material definieras som en bioplast om den är antingen biobaserad, biologiskt nedbrytbar eller både och.

Biobaserade material är gjorda av organiska (kolbaserade) material som helt eller delvis ersätter petroleum och fossila ämnen.

Biologiskt nedbrytbar är förmågan hos ett material att genomgå en biologisk nedbrytning, en kemisk process där mikroorganismer som finns tillgängliga i miljön omvandlar material till naturliga ämnen som vatten, koldioxid och kompost. Bionedbrytningsprocessen beror på omgivande miljöförhållanden.

Biokompositmaterial kombinerar biomaterial som trä, stärkelse, lin, jute och hampa, (för att nämna några material) med traditionell plast. Dessa material används för att förbättra fysiska egenskaper samtidigt som mängden icke förnyar petroleumbaserad plast reduceras.

Bytet från petroleumbaserad plast till förnyelsebara, regenererade eller komposterbara material kan vara det enklaste sättet att lätta en produkts miljöpåverkan i och med att mängden icke förnybar råvara minskas, samtidigt som de fysiska och estetiska egenskaperna hos en produkt kan förbättras.

Vad är BPA?

Bisfenol A, eller BPA som det ofta förkortas, är ett hormonstörande ämne som genom djurförsök bevisat kan ha påverkan på beteende, immunsystem och reproduktionsorgan bland annat.

Vilka effekter Bisfenol A har på människor är omdebatterat, liksom vid vilka exponeringsnivåer skadliga effekter uppstår. Studier har dock påvisat ett samband mellan exponering för Bisefenol A och en rad olika sjukdomar så som hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. För närvarande pågår ett flertal stora studier i syfte att kartlägga vilken påverkan Bisfenol A har på människan.

För att minska exponeringen av BPA hos spädbarn är ämnet förbjudet i nappflaskor sedan 2011 inom hela EU. Sveriges regering beslutade år 2012 att förbjuda Bisfenol A även i förpackningar för livsmedel som är avsedda för barn upp till tre år.

Bisfenol A används vid framställning av polykarbonatplast och expoxi finns framför allt i plastprodukter som CD- och DVD-skivor, kameraskal, epoxyfärger, epoxylim, tryckfärger och kopieringspapper. Det är också vanligt förekommande i byggmaterial, elektronik och som ytbehandling på insidan av förpackningar för livsmedel. Låga halter av Bisfenol A kan migrera och på så vis hamna i maten i äter.

Risken med Bisfenol A är inte ämnet i sig utan hur mycket du exponeras för det. Gränsvärdet för hur mycket Bisfenol A som får migrera från plast är 50 mikrogram per kilo livsmedel. Migrationsnivåerna för den polykarbonatplast som August Lundh använder har väldigt låga migrationsnivåer, ca 0,002 mikrogram per kilo har uppmätts migrera från ett glas av polykarbonat till vätskan då det har värmts upp i mikrovågsugn exempelvis.

Den mängd bisfenol A vi får i oss bedöms inte skada hälsan, spädbarn och barn inkluderat. Man räknar med att människor som exponeras mest för Bisfenol A får i sig 1,5 mikrogram per kilo kroppsvikt och dag. Det tolerabla värdet för Bisfenol A är 4 mikrogram per kilo kroppsvikt och dag.

Källa: Livsmedelsverket https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/bisfenol-a
Karolinska Institutet, Institutet för Miljömedicin http://ki.se/imm/bisfenol-a-bpa

Vad är skillnaden mellan PET och PET-G?

PET är en familj av plaster som består av flera varianter som PET, PETG (PET-G), OPET, EPET och PCTG. PET kan även benämnas som RPET där ”R” syftar på att materialet är regenererat, det vill säga återvunnet.

PET, eller polyetylentereftalat är en av de vanligaste plasterna som är vanligt förekommande i bland annat flaskor, livsmedelsförpackningar och textilier.

PET-G är en förädlad variant av PET med tillsats av glykol (därav ändelsen G). Glykolen gör materialet mer temperaturtåligt och hållbart.

Vad är Tritan?

Tritan är en typ av PET-G framtagen av materialtillverkaren Eastman Chemicals Company.

Vad är Copolyester?

Copolyester är ett samlingsnamn för modifierad PET, som PET-G eller APET.

Symboler saknas - hur vet vi att produkten är säker?

De flesta av våra produkter är utmärkta med glas-och gaffelsymbolen, datumklocka och materialklocka. Vår målsättning är att samtliga produkter i vårt sortiment ska vara märkta med ovannämnda symboler ett arbete pågår för att uppdatera och lägga till symboler för de produkter som idag saknar symbolerna.

Om en symbol saknas kan det bero på flera orsaker. Utrymmesskäl är den vanligaste orsaken till att en produkt saknar symboler. Det kan också bero på att produktens verktyg inte ännu har försetts med klockor och symboler. De produkter vars verktyg inte har uppdaterats har därför försetts med en diskmaskinsäker etikett som visar symbolerna.

Om ni vill veta mer om symbolerna eller läsa och ladda hem materialdatablad så går det att ladda ner på vår hemsida. Ni kan också kontakta oss så hjälper vi er få tillgång till rätt dokumentation.

Vad är skillnaden mellan engångsplast och flergångsplast?

Engångsplast är som namnet avslöjar plastprodukter som är avsedda att användas en gång innan den kasseras. Engångsplast innebär en stor belastning på vår miljö då engångsplast orsakar stora mängder avfall som alltför ofta hamnar i våra hav och miljö istället för på återvinningscentralen där plasten gör som mest nytta.

Flergångsplast är ett begrepp för plaster som kan användas om och om igen i likhet med porslin och glas. Denna typ av plastprodukter har till skillnad från engångsplaster extremt god hållbarhet och kan användas i många år utan att gå sönder ens om de tappas i golvet.

Vad är plast?

Plast är ett samlingsnamn för många olika material. Även om plast är ett syntetiskt framställt material så är stommen till all plast kolatomer. Därför kan du framställa plast av material som råolja och kol, men också av mineraler och växter. Beroende på hur plasten sedan bearbetas kan materialet få en stor variation av egenskaper, från tunna plastpåsar till tunga industrikomponenter.

Tillverkningsprocessen
Plasttillverkning sker i tre steg:
- Råmaterial extraheras
- Materialet raffineras
- Polymerisation

För att tillverka plast måste råmaterialet först extraheras till mindre beståndsdelar. I raffineringsprocessen transformeras sedan råmaterialet till ämnen som kan bilda monomerer. Polymerisation kallas den process där monomener sätts ihop till polymerer. Plasten får olika egenskaper beroende på vilka monomener man utgår ifrån.

Plaster delas in i två huvudgrupper, termoplaster och härdplaster.

Termoplast är den vanligaste typen av plast och är enkel och miljövänlig att formspruta. Termoplaster kan formas om och blir mjukt och smälter då det värms upp.

Härdplaster byggs upp av långa kedjor med tvärbindningar som inte påverkas av uppvärmning. Härdplaster formas vid tillverkningen och kan därför inte smältas ned eller formas om.

Innehåller era produkter skadliga ämnen?

I vår produktion använder vi enbart material som är avsedda för att komma i kontakt med livsmedel och är livsmedelsgodkända. Vi efterföljer krav och riktlinjer från Livsmedelsverket, EFSA (European Food Safety Auithority) och FDA (the US Food and Drug Administration). Samtliga produkter är godkända enligt EU:s kemikalielagstiftning REACH. Vi är även uppdaterade om REACH kandidatförteckning där alla ämnen i väntan på att utredas listas.

Vissa produkter i vår produktkatalog tillverkas av materialet polykarbonat, vilket är en plast som innehåller bisfenol-A (BPA). Gränsvärdet för hur mycket BPA som får migrera från plast är 50 mikrogram per kilo livsmedel. Den polykarbonatplast vi tillverkar våra produkter av har migrationsnivåer långt under gränsvärdet, ca 0,002 mikrogram per kilo.

Vad betyder symbolerna?

Våra plastprodukter är märkta med flera symboler som säkerställer spårbarhet och kvalitet på varje produkt.
Glas- och gaffelsymbolen är en garant för att produkten är säker att använda för kontakt med livsmedel enligt EU-standard.Återvinningstriangeln talar om att produkten är återvinningsbar. Ibland är återvinningstriangeln utmärkt med en siffra som anger vilken typ av plast produkten är tillverkad av.

Många av våra produkter tillverkas i bisfenolfria PET-plaster, exempelvis Tritan®, ECOZEN® och polyamider (PA). Dessa plaster ingår i 07 vilket är en samlingsgrupp för diverseplaster. Till 07 hör därmed många olika plaster, bland annat plasten Polykarbonat som innehåller Bisfenol A.
* Övriga plaster, exempelvis PET, Melamin och Polykarbonat

I vissa fall tillverkar vi samma produkt i olika material, eller så kan siffran saknas i återvinningssymbolen. Då använder vi oss av en materialklocka som visar vilket material produkten är tillverkat av. Materialklockan är oftast placerad på undersidan av våra produkter.

Jag hittar inte svar på min fråga

Om du inte hittar svar på din fråga så är du varmt välkommen att kontakta oss.