Personlig skyddsutrustning

Våra kunders säkerhet och hälsa är allas vår högsta prioritet, och det gäller att snabbt ställa om för att möta de senaste riktlinjerna. Därför har vi nu tagit fram ett komplett sortiment skyddsavdelare och personlig skyddsutrustning, PPE. Våra produkter är testade för användning inom offentliga miljöer, och tillverkas i Sverige och Europa.