Våra samarbetspartners

Vi tror på kvalitet, god kundservice och hög leveranssäkerhet. Vi ställer höga krav på våra leverantörer och samarbetspartners och vi arbetar därför bara med de bästa på marknaden. Vårt systerföretag Mälarplast tillverkar de flesta av våra produkter, men vi samarbetar även med flera andra företag för att kunna leverera närproducerade kvalitetsprodukter till storkök och catering.

Mälarplast

Mälarplast är en komplett leverantör av plasttekniska lösningar som tar helhetsansvaret från idé, konstruktion och prototyp till verktygsframställning och fullskaleproduktion av såväl små som stora detaljer, termo- som härdplaster – monterade, tryckta, packade och klara!

Mälarplast står för en gedigen materialkunskap och gör med sin egen produktutvecklingsavdelning det möjligt för August Lundh att erbjuda precis det kunden vill ha och behöver, allt ifrån färger, tryck, materialval till helt nya produktdesigner.

Produktionen följer LEAN/5S som säkerställer spårbarhet och kvalitet på varenda produkt. Mälarplasts kunder finns både bland stora globala företag så som ABB, Bombardier, SAS och Volvo till mindre egenföretagare och innovatörer.

Mälarplast arbetar ständigt med förbättringar inom miljöområdet. De strävar efter att återvinna och återanvända så mycket som möjligt av det produktionsspill som uppstår. Många av de detaljer som Mälarplast producerar görs i återvinningsbara bioplaster.

www.malarplast.se

EPIQ

Under 2016 ingick vi i ett partnerskap tillsammans med belgiska Roltex samt brittiska Harfield. Båda företagen delar vår passion för service, hållbarhet och högkvalitativa produkter, något som vi värnar om och vill bygga vidare på. Detta partnerskap innebär att samtliga produkter i Roltex samt Harfields produktportfolio är tillgängliga för våra kunder. Tillsammans bildar vi EPIQ – European Producers in Quality.

www.epiq.pro

Harfield

Hållbar, attraktiv polykarbonat. Harfield har försett skolor och hälsosektorn i Storbritannien med glas och porslin tillverkat i polykarbonat sedan 1961. Deras omfattande produktportfolio inkluderar regnbågens alla färger där allt är möjligt att få specialanpassat. Detta i kombination med att deras produkter är i stort sett okrossbara gör dem till den perfekta partnern!

www.harfield.co.uk

Roltex

Roltex är Europas ledande tillverkare av brickor och okrossbara plastglas. Deras smarta designs går hand i hand med deras ekovänliga och hållbara sätt att arbeta. Roltex har ett brett utbud av produkter där i stort sett samtliga går att få specialutformade baserat på kundens specifika behov. Deras måtto ”Our Tray, Your Way” tar varumärkesbyggande och branding till en helt ny nivå.

www.roltex.be