Det här är Green Loop System

Green Loop System är lösningen för den miljömedvetna och kostnadseffektiva verksamheten.

Vi erbjuder ett uthyrningssystem av recirkulerade plastserviser tillverkade i certifierad och miljövänlig bioplast. Green Loop System är en komplett tjänst som innebär ett jämnare kostnadsflöde, det bästa miljövalet genom recirkulation samt övriga fördelar som plastserviser medför.

Green Loop System tar er verksamhet från ett ”köp, använd och släng”-tänk, till ett framtidssystem där miljö, säkerhet och ekonomi står i fokus. Samtliga produkter i vårt slutna Green Loop System produceras i bioplasten Ecozen® PET-G, vilket är en bioplast bestående av ca 10 % stärkelse från majsväxter.

Samtliga produkter i vårt slutna Green Loop System produceras i den biobaserade och bisfenolfria plasten Ecozen® PET-G. Materialet är livsmedelsgodkänt och uppfyller kraven enligt EG direktiv 1935/2004, 10/2011 och 282/2008 gällande återvunna plastmaterial avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Ansökan för processen för recirkulation (Green Loop System) har även godkänts av EFSA (European Food Safety Authority).

Våra produkter är märkta med materialklocka, datumklocka samt glas- och gaffelmärket vilket innebär att vi kan spåra produkten hela vägen tillbaka till källan. På så vis kan vi säkerställa produktens kvalitet genom hela livscykeln.

Ekonomisk och ekologisk hållbarhet

Ett slutet recirkulationssystem innebär en lösning på vår tids stora miljöutmaningar. Det finns dock fler fördelar med ett slutet system, i form av stabil ekonomi, resurseffektivitet och mindre svinn. Detta visar sig tydligt vid analys av liknande system med andra material.

Produkterna i Green Loop Systems livslängd och hållbarhet har prövats genom simulering av naturliga förhållanden. Totalt 7 cykler har utförts, och noggrant utvärderats och testats. Prover visar att ingen negativ effekt uppstår av återvinningsprocessen. Materialet behåller samma goda egenskaper i form av hållbarhet, hållfasthet och ingen migration av ämnen kunde spåras efter 7 cykler, motsvarande en livslängd på minst 20 år.

Då produkterna används över en lång period är det tänkbart att en viss färgvariation uppstår vid varje recirkulation. För att bibehålla färgen på produkten kan en liten mängd grundråvara tillsättas (5-15 %), vilket enligt våra studier ytterligare förbättrar produktens livslängd.


Så här fungerar det!

Green Loop System bygger på tre enkla streg: Produktion, Användning och Återvinning - recirkulation.


Produktion

Produkterna i Green Loop System tillverkas i den egna fabriken i Eskilstuna.

Samtliga produkter är märkta med symboler som säkerställer spårbarhet och kvalitet.Användning

Produkterna skickas direkt till kunden där de används som normalt i genomsnitt 4 år.

Produkter skickas direkt till kunden där de används som normalt i genomsnitt 4 år. Som kund har ni full kontroll över såväl kostnad som åtgång tack vare hyresavtalet.
Recirkulation

Med tiden kommer produkterna att behöva bytas ut på grund av slitage.

Vi skickar ut nya tallrikar medan de gamla rengörs och mals ner för att sedan produceras till nya tallrikar.

Frågor eller synpunkter? Kontakta oss!

Idag används Green Loop System av flera nöjda kommuner. Kontakta oss för en kostnadsfri offert.

E-postadress:
Namn:
Telefon:
Yrke (lämnas blankt):
Meddelande: