Är era produkter miljövänliga?

Plast är på många sätt ett av de mest miljövänliga materialen man kan välja. Plastens låga vikt minskar koldioxidutsläpp vid transport, och energiåtgången i hela produktionsprocessen är lägre än för många alternativa material. Men den största fördelen med plast är att termoplaster, som vi producerar alla plastserviser och utrustning av, kan återvinnas och bli till nya plastprodukter. Detta gäller även biobaserade plaster, som medparten av våra produkter idag tillverkas av (se ”Vad är en bioplast” för mer information om bioplaster).

August Lundh och vårt systerföretag Mälarplast är båda miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015. Vår produktionsanläggning är försedd med solceller som genererar ca 130 MWh per år, vilket motsvarar årsförbrukningen av el för produktionen av August Lundhs produkter, eller ca 10% av produktionens totala elförbrukning.

Vi återvinner dessutom allt spill och skrot från den egna produktionen. Spillet sorteras, mals ner och kan sedan användas till nya plastprodukter. Genom att lämna in förbrukade plastprodukter till en miljöstation så gör även ni som användare av våra produkter en miljögärning.

För att underlätta för våra kunder att göra miljövänliga val så har vi även introducerat Green Loop System, en modell där våra produkter återanvänds i verksamheten i stället för att köpas in, användas och slängas. Genom produktåtervinning förlängs livslängden med över 30 år, men i praktiken så finns det ingen övre gräns för hur länge materialet kan cirkuleras då det kontinuerligt blandas upp med nyare material från det slutna systemet. En tallrik av återvunnen PET-G har ett klimatavtryck som är 86% lägre än en tallrik av opalglas.

På August Lundh arbetar vi kontinuerligt med miljöförbättrande åtgärder, för att minska vår egen och våra kunders klimatpåverkan.