EPIQ

Under 2016 korsade vi vägar med två andra producenter av plastprodukter ute i Europa. Båda företagen delar vår passion för service, hållbarhet och högkvalitativa produkter, något som vi värnar om och ville bygga vidare på.

Vi inledde ett strategiskt partnerskap tillsammans med belgiska Roltex NV samt brittiska Harfield Ltd. Tillsammans lade vi grunden för en nya organisation - EPIQ (European Partners in Quality).

EPIQ är en sammanslutning av europeiska producenter av innovativa kvalitetsprodukter för catering. Vårt varumärke fungerar även som en kvalitetsstämpel som garanterar våra kunder gedigna, innovativa produkter av högsta kvalitet.

Detta samarbete innebär bland annat att samtliga produkter ur EPIQ-medlemmarnas breda produktportfolios görs tillgängliga för våra kunder.

www.epiq.pro