AB Mälarplast

Mälarplast är en komplett leverantör av plasttekniska lösningar som tar helhetsansvaret från idé, konstruktion och prototyp till verktygsframställning och fullskaleproduktion av såväl små som stora detaljer, termo- som härdplaster – monterade, tryckta, packade och klara!

Mälarplast står för en gedigen materialkunskap och gör med sin egen produktutvecklingsavdelning det möjligt för August Lundh att erbjuda precis det kunden vill ha och behöver, allt ifrån färger, tryck, materialval till helt nya produktdesigner.

Produktionen följer LEAN/5S som säkerställer spårbarhet och kvalitet på varenda produkt. Mälarplasts kunder finns både bland stora globala företag så som ABB, Bombardier, SAS och Volvo till mindre egenföretagare och innovatörer.

Mälarplast arbetar ständigt med förbättringar inom miljöområdet. De strävar efter att återvinna och återanvända så mycket som möjligt av det produktionsspill som uppstår. Många av de detaljer som Mälarplast producerar görs i återvinningsbara bioplaster.

www.malarplast.se